تاریخچه

باسلام

مسجد موسی بن جعفرعلیه السلام، با نزدیک به دو دهه فعالیت
فرهنگی و تربیتی، زمینه تربیت تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان را فراهم کرده است. این مسجد، که فعالیتهای آن، از بعد از دوران دفاع مقدس، به صورت رسمی و با محوریت حجت السلام «دسمی» آغاز گردیده، با ساختاری ویژه و مخصوص به خود، و با روش تربیتی «مربی- متربی»، روی عقاید، اخلاق، فعالیتها و… جوانان اهواز تأثیری خاص نهاده و توانسته است خود را به عنوان یک الگوی موفق کار تربیتی به جامعه تشکلات فرهنگی کشور معرفی نماید. مسئولین مجموعه مذکور، که در دوران قبل از جنگ تحمیلی،
با دغدغه تربیت، شروع به «خودسازی» کردند، در دوران جنگ، از فضای موجود بهره جسته و علاوه بر تعمیق عقاید خود، توانستند، تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس را با خود همراه نموده و گام بعدی تربیت، یعنی «دیگرسازی» را بردارند. پس از دوران دفاع مقدس هم به فعالیتهای خود، به شکل رسمی تری در مسجد حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها ادامه دادند و پس از آن، مسجد موسی بن جعفرعلیهما السلام را، که اکنون پایگاه اصلی فعالیت هایشان شده است، به دامنه کار خود اضافه نمودند. هرچند که در ابتدای امر، مشکلاتی از قبیل مخالفت پیرمردها و قشر سنتی مسجد، برای آنها به وجود آمد، اما در نهایت، با تدابیری از جمله توسل به ائمه اطهارعلیهم السلام و برقراری رابطه دوستانه با اعضای مسجد، کار در دست ایشان افتاد و پس ازمدتی هم توانستند دامنه آن را گسترش دهند. مسجد موسی بن جعفرعلیه السلا م با توجه سه هدف «بنده خداشدن»، «تحقق یک مسجد نمونه» و «ساختن یک جامعه، شهر، یا کشور مطلوب»، ساختار مفصلی برای پیگیری این اهداف در مجموعه خود طرح ریزی نموده است، که بر اساس آن، معاونت های مختلف صفی و ستادی، مشغول به انجام وظایف مشخص خود می باشند، که معاونت های دانش آموزی، دانشجویی و طلا ب از آن جمله اند.
یکی از مهمترین اقدامات این مسجد، در راستای امر تربیت، تقسیم بندی مراحل کار تربیتی بر روی نوجوانان است که عبارتند از «مرحله جذب»، «مرحله تثبیت» و «مرحله رشد» و بر اساس آن، نوجوانان و جوانان، طی چند سال، مراحل تربیت را طی میکنند؛ البته بدون اینکه امر تربیت تمام شده فرض شود؛ یعنی حتی پس
از این مراحل نیز، سیر رشد و تربیت افراد ادامه دارد. شیوه کار مسجد مذکور، باعث شده است که مسجد بتواند بر محیط پیرامونی خود، شامل، متربیان و خانوادههایشان، مدارس، حوزههای علمیه، دانشگاهها و فضای فرهنگی و اجتماعی شهر، تاثیرگذاری خوبی داشته باشد.