ستاره ی شش پر نشان گمراهی

ستاره ی شش پر نشان گمراهی

علامت این فرقه(یمانی نوظهور) ستاره ی شش پر است که بر پرچم رژیم منحوس اسراییل نقش بسته این قوم این ستاره را بر کتا ب های خود و بیانیه ها و پیشانی بند هایی که سرباز ها بر پیشانی می بندند قرار داده و بر مقدس بودن این ستاره استدلال می کنند. عبارات زیر ترجمه ی ااستدلال های این افراد بر مقدس بودن این ستاره است.

استدلال 1- احمد اسماعیل در سایت خود سوال را مطرح می کند و خود به آن جواب می دهد:

« کلمه ی اسراییل به چه معناست؟ آیا صهیونیست های موجود در فلسطین آیا بنی اسراییل اند یا با قی مانده ی آنانند؟ آیا ستار ه ی شش پر صهیونیستی است؟ ستاره ی شش پر چه معنایی را می رساند؟

جواب: اسراییل یعنی عبد الله و بعضی از یهودیان موجود در سرزمین مقدس نوادگان حضرت یعقوب نبی می باشند که او عبدالله و اسراییل نزد یهود است . ستاره ی شش پر نزد یهود ستاره ی داوود است و معنای یاری شده را می رساند. این ستاره علامت مصلح منتظَر نزد یهودیان است که همانا ایلیای پیامبر می باشد که سال ها قبل از عیسی به آسمان عروج کرد و منتظر اویند و در حال حاضر او یکی از وزرای مهدی (عج) است.»

آنچه که گفته شد مبنی بر آن بود که اسراییل یعنی یعقوب اما در حقیقت اسراییل یعنی عبدالله و او محمد(صلی الله علیه و اله) و بین اسراییل، آل محمد(علیهم السلام) و همچنین شیعیان ایشان بلکه عموم مسلمین می باشند آنگونه که در قرآن آمده است.

استدلال 2- شخصی از احمد الحسن سوال کرد: ماجرای انتخاب ستارهی دادود به عنوان رمز و علامتی برای حرکت چیست؟

جواب:« این انتخاب خداوند است و نه اختیار من! ستاره ی شش پر ستاره ی داود(ع) است و او فرستاده ی خدا و ما ورثه ی انبیا(ع) می باشیم»

استدلال 3- « ما اسم وصی المهدی = احمد الحسن

م ا س م و ص ی ا ل م ه د ی = ا ح م د ا ل ح س ن

4+1+6+4+(16)+(9)=40 = 1+8+4+4+1+3+8+6+5=40

سابغات همان سپر داود است که به شکل ستاره ی شش پر یا ستاره ی صبح است.

س ا ب غ ا ت

9+1+2+1+1+4=15

15 شماره ی مهدی اول است بعد از 14 معصوم در اسلام که همان سپر داود است و شعار او سپر داود می باشد و این سپر در قرآن به سابغات توصیف شده است:« أن اعمل سابغات و قدّر فی السّردو اعملو صالحا انّی بما تعملون بصیر(سبأ/11)

استدلال 4- من نجمة داود = احمد الحسن

م ن ن ج م ة د ا و د = ا ح م د ا ل ح س ن

4+5+5+3+4+4+4+1+6+4=40 = 1+8+4+4+1+3+8+6+5=40

من هو احمد= 37 ماهو کتاب الله=37 هو رسول المهدی=37 هو القرآن الکریم=37 النبأالعظیم=37

من هو احمد=ماهو کتاب الله=هو رسول المهدی=هو القرآن الکریم=هو النبأ العظیم

بدان که حجت در هر زمانی همانا کتاب خداوند متعال است در هر زمان و حجت از آل محمد(علیهم السلام) همان قرآن ناطق در هر زمان می باشد و وصی رسوا خدا محمد(صلی الله علیه و آله)، علی ابن ابی طالب(علیه السلام) همان نبأ عظیم است و در این زمان وصی امام مهدی(علیه السلام) همان نبأ عظیم است»

اسندلال 5- حسین منصوری یکی از این مبلغین ایت شخص 12 دلیل برای اسلامی بودن ستاره ی داود آورده است که عبارتند از:

«1.سپر داود شش پر بود. 2.این ستاره در روایتی از اهل بیت در حرزی برای محفوظ ماندن گمشده و از بین بردن تب آمده است(البته سند روایت را ذکر نمی کند). 3.ستاره نشان اهل بیت(علیه السلام) است چرا که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند:اهل بیتی نجوم اهل الارض. 4.اجماع یهود مبنی بر آن که این ستاره همان ستاره ی داود است. 5.اقرار مسیحیان به این اجماع یهودیان. 6.اعتراف مسلمین به این اجماع و عدم اعتراض علمای اسلام به پخش این ستاره در شبکه سحر(البته معلوم نیست مدام برنامه این شبکه است). 7.این ستاره بر لوحی چوبین از کشتی حضرت نوح(ع) یافت شده است. 8. این ستاره نشانه ی مصلح منتظَر نزد یهود است. 9.این شتاره، ستاره ی امام زمان(عج) است همانگونه که نویسنده ای در اینترنت گفته است. 10.این ستاره در انتهای هر آیه از آیات قران وجود دارد. 11.شش پر همان شکل برگ های نخل های مبارک است. 12.هتک این ستاره و ستاره ی 5 پر موجود بر پرچم عراق و همچنین ستارگان موجود بر پرچم آمریکا و پرچم اسراییل و سوزاندن این پرچم ها در صورتی که ستاره آنه برداشته نشود حرام است.»

جالب آن است که وقتی به مکاتبی مانند فرامسونری، شیطان پرستی و … نگاهی بیافکنیم متوجه می شویم که یکی از علامات اصلی این مکاتب گمراه، گمراه کننده ستاره ی شش پر اسراییلی است و وقتی احوال موسسین این مکاتب را بررسی می کنیم و رابطه ی آنها با یهود و عرفان یهودی و اسراییل و صهیونیسم کاملا واضح و آشکار می گردد و می بینیم که یا خود یا یهودی بودند و یا با یهودیان ارتباط تنگاتنگ داشتند.

نشانه ی این مکتب نوظهور در بین شیعیان ستاره ای است که نشان یا حداقل یکی از نشان های اصلی مکاتب سخته ی دست یهودیان است و این خود نشان از اسراییلی بودن این فرقه و دست داشتن صهیونیسم در ساختن آن دارد.

استدلال های مذکرو آنقدر سبک و بی محتوا است که هر آدم صاحب عقلی با برخورد با چنین سخنانی از طرفی خنده سر می دهد و از طرفی بر جهل این قوم اشک ماتم می ریزد که انسان به کجا می رسد که برای اثبات اباطیل خود، خود را مضحکه ی خلق می کند و استدلال های سست تر از خانه ی عنکبوت را به دست آویز خود قرار می دهد که« انّ اوهن البیوت لبیت العنکبوت»

تفسیر اسراییل به عبدالله در مدام کتاب یافت می شود و این اختیار الهی توسط کدام یک از انبیا و اوصیا جز همچین مدعی کذابی که خود را وارث انبیا می داند ذکر شده است؟!!

چقدر ساده و جاهل است آدمی که استدلال به این ارقام و اعداد را می پذیرد، ارقامی که از جیب مبارک احمد الحسن! سر برآورده است و در هیچ قوطی عطاری یافت نمی شود، دریابید این گوهر نایاب را! حیف است از دست برود!

استدلال آن بوقی تبلیغات چی هم خنده ی ماتم زدگان را به عرش اعلی برده است، کسی که گوی سبقت از بعضی علمای عامه را برده و اجماع یهود و نصاری را حجت می داند و بلکه بالاتر قول نویسنده ای در اینترنت را ملاک قرار می دهد، خنده دارتر آن است که آخر آیات قرآن دلیل می شود.

جلّ الخالق!

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.