نشست بصیرتی با حضور حجت الاسلام ذوالنور

نشست بصیرتی با حضور حجت الاسلام ذوالنور

حضور  اعضای معاونتهای دبیرستان و طلاب دانشجو در دیدار با نماینده ی منتخب مردم قم حجت الاسلام ذوالنور

حجت الاسلام ذوالنور پس از حمد و سپاس پروردگار و صلوات بر محمد و آل محمد فرمودند:در نظر داشتم که اگر بشود عرصه ها و میادین و انواع نفوذ ،آماج واهداف نفوذ روشها وتاکتیک های نفوذ ،ابزار و امکانات نفوذ و در نتیجه آثار و تبعات نفوذ و ارتباط آنرا با تهدید نرم ومصادیق  متعدد آنرا در عرصه های اداره ی کشوربیان کنم ولی با توجه به تاخیر در برگزاری جلسه از یک طرف و اینکه ساعت ۱۰:۳۰ پرواز دارم  و ۲۰ دقیقه قبل از پرواز باید اونجا باشم لذا  به اختصار در مورد نفوذ توضیحاتی خواهم داد.

این نماینده ی اصولگرا با صرف نظراز توضیح لیست ارائه شده ی خودازنفوذ،افزودند: رهبرانقلاب  نفوذرا بر دونوع  تقسیم نمودند نفوذ  فردی و نفوذ جریانی  که نفوذ جریانی از بدترین انواع نفوذ است.

برای تشریح نفوذ جریانی باید مصادیق متعدد نفوذ را در دستگاه های  نظام تعریف کنیم که به خاطر تنگی وقت ما یک مصداق را بررسی میکنیم.

قوای سه گانه را در نظر میگیری

درباره نویسنده

مطالب مرتبط