ویژه نامه قیمتی ترین ماه خدا + دانلود آخرین فتاوای رهبر انقلاب درباره روزه داری و ماه مبارک رمضان

ویژه نامه قیمتی ترین ماه خدا + دانلود آخرین فتاوای رهبر انقلاب درباره روزه داری و ماه مبارک رمضان

قیمتی ترین ماه خدا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

اوصاف ماه مبارك رمضان در آئينه كلام معصومین (علیهم السلام)

ماه رمضان نهمين ماه از ماههاي سال قمري عربي است . در قران کریم  از ماههاي سال قمري ، جز ماه رمضان نام هيچ ماه ديگري نيامده است (1)

و اين يكي از فضايل و امتيازات ماه رمضان است كه از ميان ماههاي سال قمري فقط از ماه رمضان در قر آن ، در سوره بقره آيه 185 نام برده شده است . كلمه رمضان اسمي از اسماي الهي است ونبايد به تنهايي و بدون كلمه شهر كه به معناي ماه است ذكر شود .

هشام بن سالم از سعد نقل مي كند كه گفت ما هشت نفر در محضر امام با قر(ع) بوديم ، رمضان به ياد ما آمد و از آن سخن گفتيم . امام باقر (ع) فرمودند :

نگوئيد اين رمضان است ، نگوئيد رمضان رفت و رمضان آمد . زيرا رمضان اسمي از اسماي الهي است كه نمي آيد و نمي رود . سخن از آمدن و رفتن براي آن صحيح نيست . فقط آنچه كه زوال پذير و نابود شدني است مي آيد و مي رود . و در ادامه فرمودند :

بلكه بگوئيد ماه رمضان ، پس ماه را در تلفظ به اسم اضافه كنيد كه اسم ( رمضان ) اسم خداست (2)

در اين رابطه روايت بسياري از معصومين ، عليهم السلام ، به ما رسيده است كه مرحوم كليني در فروع كافي بابي جداگانه و مستقل در اين زمينه با عنوان :

‹‹‌ باب نهي از گفتن رمضان بدون كلمه ماه ››‌ (3)گشوده است .

مرحوم حر عاملي نيز در كتاب الصوم وسائل الشيعه بابي با اين عنوان دارد :

باب ‹‹ مكروه بودن گفتن رمضان بدون اضافه به ماه و حرام نبودن گفتن رمضان به تنهايي و كفاره گفتن رمضان به تنهايي ››‌ در روايتي در بحار الانوار و وسائل الشيعه از امام موسی بن جعفر(ع) از پدران گرامي ايشان از قول حضرت علي آمده است كه گفتن رمضان به تنهايي بدون اضافه كلمه شهر ( ماه ) كفاره دارد بايد صدقه بدهد و روزه بگيرد (4).

از ناحيه علماي عامه ( اهل سنت ) نيز رواياتي از پيامبر گرامي اسلام در زمينه نهي از گفتن رمضان به تنهايي وارد شده است (5).غير از دو فضيلتي كه براي ماه رمضان بيان شده  ماه رمضان داري فضايل و امتيازات و ويژ گيهاي فوق العاده اي است كه شمارش آنها نيازمند تحقيق گسترده و تاليف كتاب است و طبعا در اين فرصت كوتاه امكان پذير نيست و در يك مقاله نمي گنجد .

به همين جهت در اين مقاله و چند شماره آينده ، صرفا اشاره اي كوتاه به بخشي از اين امتيازات و اوصاف بر اساس روايات و احاديث معصومين (ع) مي شود . اين اوصاف در اسامي ماه رمضان نمود يافته است .

شهر الله ( ماه خدا )

گرچه اجزاي زمان و مكان از نظر معنوي هيچ تفاوتي در ذات با يكديگر ندارد ، ولي به واسطه اموري ،  يك مكان همچون كعبه يا مساجد و مشاهده ، يا يك زمان همچون ماه رمضان و بويژه ليله القدر ، ارزش ، اعتبار و اهميت پيدامي كند و مبارك مي گردد . درميان ماهها ، ماه رمضان ، ‹‹‌ شهر الله ››‌ و ماه خداست ، زماني است كه براي عبادت تعيين شده ، مردم همه در آن عبادت مي كنند و زمينه رشد و تكامل معنوي و تربيت استعداها و سير و سلوك و تخلق به اخلاق الله دراين ماه بيشتر فراهم است . درهاي آسمانها به روي انسانها باز است . در اين ماه ، زمينه بر قراري ارتباط بين زمين و آسمان فراهم مي شود . در كلمات معصومين (ع)بارها ماه رمضان ‹‹‌شهر الله ››‌ ناميده شده است  مطابق نقل امام صادق ، عليه السلام ، پيامبر گرامي اسلام فرمودند :‌

‹‹‌ ماه رمضان ماه خداست ، ماهي است كه در آن حسنات و كارهاي خوب را چند برابر ثواب دهند (6).

رسول گرامي اسلام حضرت محمد (ص) در چند روايت ، شعبان را ماه خود و ماه رمضان را شهر الله ( ماه خدا ) ناميده اند (7).

امام زين العابدين عليه السلام در دعاي وداع با ماه رمضان در ‹‹‌ صحيفه سجاديه ››‌ مي فرمايد :

‹‹‌ ا لسلام عليك يا شهر الله الاكبر و يا عيد اوليائه ›› درود بر تو اي بزرگترين ماه خدا و اي عيد ( روز جشن و شادي ) دوستان خدا .

امام جعفر صادق (ع) فرمودند :

‹‹‌ ماه رمضان ماه خداست در اين ماه زياد ذكر خدا لا اله الا الله ، الله اكبر الحمدلله و سبحان الله بگو ئيد ›› (8).

شهر الصبر( ماه صبر )

در سخنان معصومين (ع) ، ماه رمضان ماه صبر ، ناميده شده است . پيامبر اسلام در توصيف ماه رمضان فرمودند:

‹‹ ماه رمضان ماه صبر است و پاداش صبر بهشت است ›› (9).

مولي الموحدين علي بن ابي طالب (ع) فرموده اند :

‹‹ روزه ماه صبر ( ماه رمضان ) وروزه سه روز در هر ماه ، زنگارها و غم و اندوه و وسواس را از قلب بيرون مي برد (10).

به بيان رسول الله (ص) خداي متعال در حديث قدسي مي فرمايد :

هممه اعمال بني آدم ده برابر تا هفتصد برابر ثواب و پاداش دارد ، جز صبر كه براي من است و من پاداش آن رامي دهم . پيامبر گرامي اسلام ادامه مي دهند :

پس ثواب صبر فقط در نزد خداروشن است و در پايان مي فرمايند :

‹‹ والصبر الصوم ›› مقصود از صبر روزه است (11).

مرحوم علامه طباطبائي مي نويسد :

‹‹ هر گاه پيامبر اسلام (ص) از امري محزون و غمگين مي شد از خواندن نماز و گرفتن روزه براي دفع آن غم و حزن ، كمك مي گرفت (12).

صبر در زندگاني فردي و اجتماعي هر انسان و در زندگاني است ، يك ضرورت است ، صبر در دين به منزله سر نسبت به بدن است . همانگونه كه انسان بدون سر ، انسان نيست و بي اثر است دين هم بدون صبر و استقامت ،  دين و ايمان نيست (13).

ماه رمضان راه وصول به صبر ، تمرين صبر وتقويت آن است . در ماه رمضان انسان با هو اهاي نفساني مبارزه مي كند ، بدون هيچ قيد و شرط سرگرم لذتهاي جسمي و شهواني نمي شود خود را بزرگتر از آن مي داند كه زندگي مادي و شكمي و حيواني را هدف قراردهد

امساك و خودداري از شهوات ، خودداري از خوردن و آشاميدن در ماه رمضان حتي در همان سطح كه در ماهاي ديگر نه تنها حلال و جائز بلكه مستحب است ، ورزش و تمريني است كه اراده انسان را تقويت مي كند ، به خويشتن داري عادت مي دهد و بر نفس خود مسلط مي كند .

انسان در ماه رمضان باروزه ، صبر عادت مي كند تا در زندگي و جامعه در برابر مشكلات و سختيها و مصيبتها شكست نخورد . روزه صبري طولاني است بر جدايي و فراق از مهمترين عادتهايي كه همواره با زندگي انسان همراه است .

شهر المواساه ( ماه همدردي )

پيامبر گرامي اسلام در وصف ماه رمضان فرموده اند :

‹‹هو شهر المواساه ››

‹‹ ماه رمضان ماه همدري است ›› (14) .

‹‹ مواسات ، ياري كردن ، به هم كمك كردن و مساعدت و همراهي نمودن بامال و ثروت است . ماه رمضان ماه همدردي با پابرهنگان ، مستضعفان ، محرومان ، گرسنگان ،  تشنگان ، فقرا ، مساكين ، نيازمندان و بي بضاعتها ست . همه مردم ثروتمند و فقير در گرسنگي و تشنگي مساوي اند . هيچ كدام در حال روزه چيزي نمي خورند و نمي آشامند و اين راهي است براي اينكه عموم مردم بويژه ثروتمندان و پولدار ها و توانگران و سرمايه داران ، درد گرسنگي و تشنگي پا برهنگان را درك كنند و به فكر و ياد آنها باشند ، شريك غم و غصه آنها شوند ، به ياري آنها بشتابند ، يا مال و ثروت و امكانات خود به آنها كمك كنند ، حقوق سائل و محروم رابپردازنند و از دادن خمس و زكات اموال خويش دريغ نورزند.

روايات بسياري در اين زمينه وارد شده كه فلسفه تشريح و وجوب روزه ، همدردي و مواسات ثروتمندان با پابرهنگان و محرومين است . هشام بن حكم از امام جعفر صادق ( ع) پرسيد : فلسفه تشريح روزه چيست ؟ امام در پاسخ فرمودند :

خداي متعال روزه را واجب كرد تا ثروتمند و فقير مساوي شوند زيرا ثروتمند درد گرسنگي را نمي چشد تابه فقير رحم كند .چون هر چه بخواهد و اراده كند قدرت فراهم نمودن آن را دارد ،پس خداي متعال اراده كرد بين انسانها مساوات بر قرار كند و به ثروتمند ، طعم گرسنگي را بچشاند تا بر ضيعف و ناتوان رقت آورد و بر گرسنه رحم كند (15).

پيامبر گرامي اسلام در سخنان خويش ماه رمضان را بهار فقيران خوانده اند (17)به حقيقت ماه رمضان بهار فقيران است زيرا همه همچون فقيران در روز هنگام روزه يكسان هستند . بهار پابرهنگان است كه بصورت طبيعي عموم مردم درد و رنج و سختي آنها را درك و لمس مي كنند.

 

فصل ضیافت (نصایح اخلاقی برای سالکان)

آیت الله محمد تقی بهجت

باسمه تعالی

همه می‌دانیم که رضای خداوند اجل- با آنکه غنی بالذّات بوده و احتیاج به ایمان بندگان و لوازم ایمان آنها ندارد- در این است [که]: بندگان همیشه در مقام تقرّب به او باشند.

پس می‌دانیم که برای [به جهت] حاجت بندگان به تقرّب به مبدأ الطاف و به ادامه تقرّب به درگاه الهی، محبت به یاد او و ادامه یاد او دارد.

پس می‌دانیم به درجه اشتغال به یاد او، انتفاع ما از تقرّب به او خواهد بود و در طاعت و خدمت او هر قدر کوشا باشیم به همان درجه مقرّب و منتفع و به قرب خواهیم بود و فرق بین ما و سلمان- سلام‌الله‌علیه- در درجه طاعت و یاد او- که مؤثر در درجه قرب ما است- خواهد بود.

و آنچه می‌دانیم که اعمالی در دنیا محل ابتلای ما خواهد شد، باید بدانیم که آنها هر کدام مورد رضای خدا است، ایضاً 1 خدمت و عبادت و طاعت او محسوب است. پس باید بدانیم که هدف باید این باشد که تمام عمر، صرف در یاد خدا و طاعت او و عبادت باشد تا به آخرین درجه قرب مستعدّ خودمان برسیم، و گرنه بعد از آنکه دیدیم بعضی به مقامات عالیه رسیدند و ما بی‌جهت عقب ماندیم پشیمان خواهیم شد.

وَفّقنَا اللهُ لِتَرکِ الاِشتِغالِ بِغَیرِ رِضَاهُ، بِمُحَمّدٍ وَآلِهِ صلوات الله علیهم اجمعین.

مشهد مقدس

چهارشنبه 24/5/1375 هـ ش

مطابق با ربیع‌الاول 1417 هـ ق

مبنای عمل

بخشی ازیك نامه از آیت الله شیخ حسنعلی نخودكی اصفهانی (متولد 1297 هـ.ق)

و در میان تمام مطالب دو مطلب را اهتمام نماید که اصل و مبنای عمل حقیر همین دو است: اول حلیت غذا، که تا می‌تواند دقت کند، اما نه آنقدر که از کار بیفتد بلکه به قدر مقدور. دوم حضور قلب است در نماز و اهتمام به نماز اول وقت که: «الصّلوةُ عَمُودُ الّدینِ… اِنْ قُبِلَت قُبِلَ مَا سِواهَا» 1.

بین‌الطلوعین را به چهار قسمت تقسیم کنید: یکی اذکار و تسبیح، دیگر ادعیه، سوم قرائت قرآن، و بالاخره فکری در اعمال روز گذشته. اگر موفق به طاعتی بوده‌اید شکر کنید و اگر خدای نکرده ابتلا به معصیتی یافته‌اید استغفار کنید. دیگر آنکه هر روز صدقه دهید، ولو به وجه مختصر. شب‌ها قدری در بی‌اعتباری دنیا و انقلاب آن فکر نمایید و ملاحظه کنید که دنیا با اهل دنیا چگونه سلوک می‌کند. می‌گویند انسان سه نوع خورش دارد، همان‌طور رفقای انسان نیز باید سه نوع باشند: یک نوع به منزله غذای هر روزه است، نوع دیگر به منزله دوا که سالی یک مرتبه لازم می‌شود، و نوع سوم حکم سم دارد که باید از آن اجتناب کرد.

نخست موعظه پیر مِی فروش این بود             که از معاشر ناجنس احتراز کنید.

پی‌نوشت‌ها:

1- نماز ستون دین است… اگر پذیرفته شود سایر اعمال نیز پذیرفته می‌شود. بحارالانوار: ج10 ص 394.

احادیث رمضان :

قال الصادق عليه السلام:

انما فرض الله الصيام ليستوى به الغنى و الفقير.

امام صادق(ع) فرمود:

خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند.

من لا يحضره الفقيه، ج 2 ص 43، ح

***

قال الرضا عليه السلام:

انما امروا بالصوم لكى يعرفوا الم الجوع و العطش فيستدلوا على فقر الاخر.

امام رضا(ع) فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده ‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند.

وسائل الشيعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرايع، ص 10

***

قال اميرالمومنين عليه السلام

الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام على عليه السلام فرمود:

روزه پرهيز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهيز مى‏كند. بحار ج 93 ص 249

***

قال الصادق عليه السلام

من صام لله عزوجل يوما فى شدة الحر فاصابه ظما و كل الله به الف ملك يمسحون وجهه و يبشرونه حتى اذا افطر.

امام صادق عليه السلام فرمود:

هر كس كه در روز بسيار گرم براى خدا روزه بگيرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى‏ گمارد تا دست‏ به چهره او بكشند و او را بشارت دهند تا هنگامى كه افطار كند.

الكافى، ج 4 ص 64 ح 8; بحار الانوار ج 93 ص 247

***

 

دانلود نسخه پی دی اف احکام ماه مبارک رمضان مطابق با فتاوای حضرت امام خامنه ای(حفظه الله) :

کلیک کنید – دانلود  نسخه پی دی اف احکام ماه مبارک رمضان

والپیپر های رمضان :

  • ramazan_nasr19_ir-28
  • ramazan_nasr19_ir-7
  • ramazan_nasr19_ir-39
  • ramazan_nasr19_ir-6
  • ramazan_nasr19_ir-50
  • ramazan_nasr19_ir-8
  • ramazan_nasr19_ir-40
  • ramazan_nasr19_ir-42
  • ramazan_nasr19_ir-23
  • ramazan_nasr19_ir-19

پی نوشت ها:

1-طباطبائي ، محمد حسين ، الميزان ، موسسه الاعلمي للمطبوعات ، 1973 م، ج2ص12 2-مجلسي ، بحارالانوار ، موسسه اوفا ، بيروت ، لبنان ، ج96ص376

3-كافي ج4ص69

4-وسائل الشيعه ج7ص332

5-محمدي ري شهري ، محمد ،‌ميزان الحكمه ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم چاپ اول 1362 ه-ش، ج4ص176 به نقل از كتاب كنزالعمال

6-بحار ج96ص340

7-همان ، صص 364 و356

8-همان ، ص381

9-وسائل الشيعه ج7ص222-كافي ، 4ص66

10-بحار ،ج96،ص341

11-بحار ، ج96ص254

12-طباطبائي ، محمد حسين ، سنن النبي ، ص30

13-فيض الاسلام ، ترجمه و شرح نهج الباغه حكمت 79ص1123

14-من لا يحضره الفقيه ج2ص95

15-همان ، ص73

16-وسائل الشيعه ، ج7،ص4

17-همان ، ص231

درباره نویسنده

در راه معشوق ، هر زحمتی به یک معنا لذتی است ، در این راه فرماندهی از آن تو ست یا حسین ...

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.