• معاونت سیاسی /کارهایی که در مورد شعار سال نباید انجام داد!

    کارهایی که در مورد شعار سال نباید انجام داد! گاهی اوقات این شعاری که ما برای سال اعلام می‌کنیم، بعد ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده