در راه معشوق ، هر زحمتی به یک معنا لذتی است ، در این راه فرماندهی از آن تو ست یا حسین ...

مقاله120
آوریل, 2015فوریه, 2015ژانویه, 2015دسامبر, 2014 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده