بایگانی نظرسنجی ها

فعالیت تارنما در دهه اول محرم الحرام را چگونه ارزیابی می کنید؟

  • خیلی خوب (45%, 20 نظر)
  • عالی (30%, 13 نظر)
  • متوسط (11%, 5 نظر)
  • ضعیف (11%, 5 نظر)
  • در برخی حوزه ها دارای اشکالات اساسی (3%, 1 نظر)

کل آرا :44

تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ @ ۱۱:۱۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ @ ۰۰:۰۰

عملکرد یکسال اول فعالیت سایت الکاظم را چگونه ارزیابی می کنید ؟

  • عالی (39%, 15 نظر)
  • خوب (26%, 10 نظر)
  • متوسط (18%, 7 نظر)
  • ضعیف (11%, 4 نظر)
  • غیر قابل قبول (6%, 2 نظر)

کل آرا :38

تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ @ ۱۹:۰۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ @ ۰۹:۴۶

 Page 2 of 2  «  1  2