شهدای مسجد
 • فرامرز حسونی زاده
 • رسول خزایی
 • سعید افتخاری پیروز
 • سید کمال الدین آل مهدی
 • داریوش نادری
 • بیژن چراغعلی
 • بهروز مزرعه
 • بهرام عطری نژاد
 • علی اکبر شیرین
 • احمد حویزی
 • ابوالفضل اقبالیان
 • مهدی سیاحی
 • مسعود بیژن خان
 • محمدرضا حسنی زاده
 • محمدرضا حقیقی
 • محمدرضا محمدیان
 • مرتضی آقاخانی
 • محمدرضا جوهر
 • محمد مشعل
 • محمد فریسات
 • محمد ستاره مردی
 • محمد جاوی میکانیکی
 • محمد حسن فرهادی مقدم
 • محمد دغاقله
 • فرهاد خلفی
 • فریدون صداقت
 • قاسم آفریدونی
 • کاظم دلیر
 • علیرضا علی یاری
 • غلامحسین عسکرپور
 • فرامرز حسونی زاده
 • فرشید حیدری
 • عظیم ترکان
 • عزیز فرخ نیا مشعلی
 • عبدالله عبدی
 • عبد العزیز هدایت
 • سید ناصر خوین
 • سیدرحیم باب المراد