آمرزش
  • ماه بخشش

    بسم الله روزه یکی از ارکان واجب اسلام است که در ماه رمضان بر عموم مسلمانان تکلیف شرعی است ، اما خارج از ب ...

    بسم الله روزه یکی از ارکان واجب اسلام است که در ماه رمضان بر عموم مسلمانان تکلیف شرعی است ، اما خارج از بعد تشریعی و تکلیفی ، روزه عبادتی است که در آن انسان با قطع نسبی از عادات روزمره و تمایلات هیشگی ...

    بیشتر بخوانید