ابعاد غدیر
  • غدیر در بیان ولی

    الحمد الله الذی هدانا لهذا و ماکنّا لنهتدی لولا ان هدانا الله جواب هایی از پیش گفته شده که از لابلای سخنا ...

    الحمد الله الذی هدانا لهذا و ماکنّا لنهتدی لولا ان هدانا الله جواب هایی از پیش گفته شده که از لابلای سخنان امام خامنه ای(دام ظله العالی) به دست امده اند ذیل سوال هایی قرار گرفته اند که در پیش روی شما ...

    بیشتر بخوانید