شورا
  • گزارش جلسه شورا مرکزی

    📌گزارش جلسه شورای مرکزی مسجد امام موسس بن جعفر : 🔸زمان :شنبه۱۲اسفند ماه ۹۶ ساعت ۱۹ 🔸مکان: مسجد امام موسی ...

    📌گزارش جلسه شورای مرکزی مسجد امام موسس بن جعفر : 🔸زمان :شنبه۱۲اسفند ماه ۹۶ ساعت ۱۹ 🔸مکان: مسجد امام موسی بن جعفر(ع) 🔹حاضرین جلسه: حجج الاسلام ذوالفقاری_ خدادادنژاد_ پنبه دانه پور_ بهجت_ ساکی_ عفراوی_ ...

    بیشتر بخوانید