بایگانی نظرسنجی ها

فعالیت تارنما را در ایام محرم چگونه ارزیابی می کنید؟

 • عالی (0%, 0 نظر)
 • خیلی خوب (0%, 0 نظر)
 • متوسط (0%, 0 نظر)
 • ضعیف (100%, 0 نظر)

کل آرا :0

تاریخ شروع : ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ @ ۰۷:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ @ ۲۳:۵۹

بیشتر کدام مطالب سایت مسجد برای شما جذاب است ؟

 • پوشش اردو ها (31%, 11 نظر)
 • گزارش معاونت ها (14%, 5 نظر)
 • مطالب فرامسجد ( اعتقادی ، سیاسی ، بصیرتی ، .. ) (14%, 5 نظر)
 • وبلاگ ها (14%, 5 نظر)
 • مصاحبه ها (9%, 3 نظر)
 • گزارش مراسم ها (9%, 3 نظر)
 • سایت جذابیتی ندارد ! (6%, 2 نظر)
 • اطلاعیه ها (3%, 1 نظر)

کل آرا :35

تاریخ شروع : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ @ ۱۸:۴۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ @ ۱۸:۴۹

پوسته جدید سایت مسجد را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 • عالی (50%, 15 نظر)
 • خوب (27%, 8 نظر)
 • ضعیف (17%, 5 نظر)
 • متوسط (6%, 2 نظر)

کل آرا :30

تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ @ ۱۱:۵۶
تاریخ پایان : No Expiry

رزمایش گردان باب الحوائج را چگونه ارزیابی می کنید ؟

 • عالی (64%, 14 نظر)
 • خوب (27%, 6 نظر)
 • ضعیف (9%, 2 نظر)
 • متوسط (0%, 0 نظر)

کل آرا :22

تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ @ ۱۱:۵۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ @ ۱۱:۵۴

به کاربر پسندی و طراحی سایت مسجد چند امتیاز می دهید ؟

 • 15 تا 20 (49%, 19 نظر)
 • 10 تا 15 (26%, 10 نظر)
 • 5 تا 10 (15%, 6 نظر)
 • 0 تا 5 (10%, 4 نظر)

کل آرا :39

تاریخ شروع : ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ @ ۲۲:۵۵
تاریخ پایان : ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ @ ۰۰:۰۰

 Page 1 of 2  1  2  »